Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Wiesbaden
Empfänger: Gurckhaus (C00326)
Kistner (D00020)
Datierung: 8. März 1860 (Quelle)
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Carl Friedrich Ludwig Gurckhaus (8. 3. 1860); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02274, abgerufen am 19. 1. 2022.