Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Weimar
Empfänger: Carl Gurckhaus (C00326)
Datierung: 7. Oktober 1852 (Quelle)
Umfang: 1 Seite
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Carl Friedrich Ludwig Gurckhaus (7. 10. 1852); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02254, abgerufen am 24. 1. 2022.