Absender: Verlag C. F. W. Siegel (D00043)
Erstellungsort: unbekannt
Empfänger: Joachim  Raff (C00695)
Datierung: 20. Dezember 1861 (Quelle)
Standort: verschollen
Umfang: unbekannt
Material: Papier

Zitiervorschlag: C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung (R. Linnemann): Brief an Joachim Raff (20. 12. 1861); https://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A02138, abgerufen am 19. 1. 2022.