Absender: Kistner (D00020)
Empfänger: Joachim  Raff (C00695)
Datierung: 17. November 1847 (Quelle)
Standort: verschollen
Material: Papier

verschollen


Zitiervorschlag: Musikalien-Verlag von Fr. Kistner: Brief an Joachim Raff (17. 11. 1847); https://portal.raff-archiv.ch/A02136, abgerufen am 29. 6 2022.