Absender: Joachim  Raff (C00695)
Erstellungsort: Wiesbaden
Empfänger: Josef  Falck (C00226)
Datierung: 3. Juni 1875 (Quelle)
Standort: Stadtbibliothek Mainz (Mainz)
Material: Papier

Zitiervorschlag: Raff, Joachim: Brief an Josef Falck (3. 6. 1875); https://portal.raff-archiv.ch/A00312, abgerufen am 26. 6 2022.