Absender: Joachim Raff (C00695)
Erstellungsort: Wiesbaden
Empfänger: Franz Schott (C00840)
Datierung: 15. 9. 1867 (Quelle)
Standort: Staatsbibliothek zu Berlin. Musikabteilung (Berlin)
Signatur: 55 Nachl 100/B,849
Umfang: 2 Seiten
Material: PapierZitiervorschlag:
Raff, Joachim: Brief an Franz Schott (15. 9. 1867); http://portal.raff-archiv.ch/html/letter/A00477, abgerufen am 13. 7. 2020